Category Archives: ฝากเงิน

ฝากเงิน

ฝากเงิน RUAY14 วิธีฝากเงินเว็บ RUAY ที่หน้าแรก กดที่ปุ่ม ฝากเงิน เลือกช่องทางการฝากเงินที่ท่านกำลังจะทำรายการให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่มถัดไป *ต้องโอนเข้าระบบจากบัญชีที่ผูกไว้กับชื่อผู้ใช้ของท่านเท่านั้น ห้ามโอนจากบัญชีอื่น เลือกธนาคารปลายทางที่ท่านต้องการจะโอนเงินเข้า ใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการจะโอนแล้วกดปุ่มถัดไป จะปรากฏธนาคาร ชื่อบัญชี และเลขบัญชีธนาคารที่ท่านจะต้องโอนเข้า จากนั้นท่านก็ทำการโอนเงิน เมื่อโอนเสร็จก็ให้กรอกข้อมูลเวลาโอนให้ตรงกับสลิปธนาคารที่ท่านโอนเงินแล้ว เมื่อทำรายการเสร็จ สถานะการโอนเงินจะรอการอนุมัติ เมื่อระบบตรวจสอบการโอนเงินสำเร็จจำนวนเครดิตของท่านจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่โอน * หากเกิดปัญหาระหว่างการทำรายการ หรือรอสถานะการอนุมัตินานเกินไป ให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านทางไลน์ โดยท่านสามารถแอดไลน์